Jiné nežádoucí události

Jakýkoli incident, který nelze zařadit do žádné z uvedených kategorií a typů a je nezbytné jej uvést samostatně. Podrobný popis NU je v tomto případě možné uvést ve volném textu.

S ohledem na heterogenitu možných NU, které mohou být zařazeny do kategorie "Jiné", nelze připravit metodické pokyny ve struktuře běžné pro ostatní definované kategorie NU. V případě, že se určitá NU bude v kategorii "Jiné" vyskytovat s vyšší frekvencí a bylo by účelné vytvořit novou kategorii, budou také připraveny konkrétní metodické pokyny.

 

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018