Jiné nežádoucí události

Jakýkoli incident, který nelze zařadit do žádné z uvedených kategorií. V tomto případě je třeba uvést počet a podrobný popis NU ve volném textu (maximální rozsah 100 znaků).

Zpravidla jsou všechny NU vzniklé při poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních zařaditelné do již existujících kategorií s výjimkou Infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, tzv. HAI (Hospital Acquired Infections / Healthcare-Associated Infections) a pracovních úrazů zaměstnanců. 

Pokud si se zařazením NU do správné kategorie nejste jisti, obraťte se prosím na metodickou podporu SHNU. 

Poslední aktualizace: 7. 9. 2022