Klinický výkon

Klinický výkon je zdravotnická intervence (ošetření, vyšetření), které se dělí na komplexní intervence (např. vyšetření), opakované komplexní intervence (vyšetření), cílené intervence (vyšetření), kontrolní intervence (vyšetření) a konziliární intervence (vyšetření). NU v souvislosti s intervencemi (vyšetřením, ošetřením) jsou dále klasifikovány podrobněji.

Metodické materiály ke stažení

 

Poslední aktualizace: 29. 3. 2023