Medicinální plyny

Základní plyny pro oblast medicíny, jsou to především medicinální kyslík v kapalném i plynném stavu, oxid dusný (N2O) - rajský plyn, kapalné helium, oxid uhličitý (CO2) a pro speciální oblasti medicíny i další plyny a směsi, jako např. xenon pro inhalační anestezii, hexafluorid síry (SF6) pro oční chirurgii, směsi pro analýzu plynů v krvi a pro kontrolu funkčnosti plic aj. souhrnně se jedná o incidenty s plyny pro lékařské účely, používané zejména pro respirační péči, inhalační terapii a anestézii. Problémy s plyny používanými pro odsávání jsou součástí této skupiny incidentů.

Metodické materiály ke stažení

 

Poslední aktualizace: 29. 3. 2023